Rekrutacja

PROMOCJE W OPŁATACH !!!

Rekrutacja od 04 czerwca 2018r. – bez egzaminów wstępnych – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Studium Medyczne oraz Studium Medyczne dla Dorosłych przyjmuje absolwentów szkół średnich bez względu na wiek. Matura nie jest wymagana.

Istnieją trzy możliwości rekrutacji do Studium Medycznego:

 1. Osobiście w Sekretariacie szkoły -  ul. Wawrzyniaka 8, Szczecin od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
 2. Poprzez Rekrutację on-line, a następnie dostarczenie wymaganych dokumentów w terminie 14 dni od daty rejestracji. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym na adres szkoły.
 3. Przesłanie wymaganych dokumentów listem poleconym na adres szkoły:
  • podanie
  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (oryginał)
  • 1 aktualne zdjęcie legitymacyjne
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku
  • kserokopia dowodu osobistego

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie pytania.

 • Napisz do nas studium@wseit.edu.pl
 • Zadzwoń pod nr tel. 91 420 13 33
 • Przyjdź do szkoły - ul. Wawrzyniaka 8, Szczecin

Sekretariat Studium Medycznego czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

Słuchacze/Uczniowie mogą wybrać dogodną formę kształcenia:

tryb A – zajęcia od poniedziałku do piątku

tryb B – zajęcia od czwartku do poniedziałku (po godz. 15.00), weekend

tryb C – dla dorosłych zajęcia odbywają się w weekend